Cesta: OMA » Doprava » dzs-mk-trans » bus » Bus 11: Psych. nemocnica = > Žel. stanica

Bus 11: Psych. nemocnica = > Žel. stanica

dĺžka 6,7 km , spravuje DZS – MK TRANS, číslo trasy 11, názvy: Bus 11: Psych. nemocnica => Žel. stanica

Zastávky na linke

Psychiatrická nemocnica ¤, Sídlisko SNP, bl. A5 ¤, Stráňany nad Lab., blok B ¤, Stráňany nad Lab., V3 ¤, Železničná stanica ¤, Štefánikova ¤, Humenská ¤, Jednota ¤, Partizánska,,SOŠT ¤

Zastávky popri linke:

Psychiatrická nemocnica ¤, Psychiatrická nemocnica ¤, Sídlisko SNP, bl. A5 ¤, Partizánska,,SOŠT ¤, Stráňany nad Lab., V3 ¤, Sídlisko SNP, bl. A5 ¤, Železničná stanica ¤, Stráňany nad Lab., blok B ¤, Výšková budova ¤, Výšková budova ¤, Stráňany nad Lab., V3 ¤, Železničná stanica ¤, Štefánikova ¤, Humenská ¤, Jednota ¤, Jednota ¤, Autobusová stanica Michalovce ¤, Michalovce,,Terminál 6 ¤, Partizánska,,SOŠT ¤, Štefánikova ¤, Sídlisko SNP, bl. A1 ¤, Humenská ¤

Automaty na lístky:

Pizza Thomas ¤

Má spoločné úseky s linkami:

Bus 5: ul. SNP = > Žel. stanica ¤ , Bus 2: Vrbovec = > Žel. stanica ¤ , Bus 2: Vrbovec = > Žel. stanica ¤ , Bus 6: Továrenská = > Stráňany blok B ¤ , Bus 2: Žel. stanica = > Tesco ¤ , Bus 1: Žel. stanica = > Tesco ¤ , Bus 9: Tesco = > Topoľany ¤ , Bus 9: Topoľany = > Tesco ¤ , Bus 1: Tesco = > Žel. stanica ¤ , Bus 5: Žel. stanica = > Stráňany ¤ , Bus 3: III. ZŠ = > Žel. stanica ¤ , Bus 7: Žel. stanica = > Sídl. SNP ¤ , Bus 7: Sídl. SNP = > YAZAKI ¤ , Bus 11: Sídl. SNP = > Psych. nemocnica ¤ , Bus 7: Žel. stanica = > YAZAKI ¤ , Bus 7: YAZAKI = > Žel. stanica ¤ , Bus 6: Žel. stanica = > Psych. nemocnica ¤ , Bus 1: YAZAKI = > Žel. stanica ¤ , Bus 6: Psych. nemocnica = > Továrenská 2 ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via III. ZŠ ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via Psychiatrická nemocnica ¤ , Bus 5:Žel. stanica = > ul. SNP ¤ , Bus 1: Močarany = > YAZAKI ¤ , Bus 10: Žel. stanica = > Žel. stanica ¤ , Bus 6: Psych. nemocnica = > Priemyselná 2 ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via Štefánikova ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via YAZAKI ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via Obchodná akadémia ¤ , Bus 11: Žel. stanica = > Psych. nemocnica ¤ , Bus 7: YAZAKI = > Sídl. SNP ¤ , Bus 2: Vrbovec = > Žel. stanica ¤ , Bus 7: Stráňany Lipová = > Žel. stanica ¤ , Bus 1: Vrbovec = > Močarany ¤ , Bus 6: Stráňany = > Žel. stanica ¤ , Bus 7: Továrenská = > Stráňany IBV-II ¤ , Bus 5: Stráňany = > Žel. stanica ¤ , Bus 3: III. ZŠ = > Továrenská 2 ¤ , Bus 8: Žel. stanica = > Žel. stanica ¤ , Bus 6: Žel. stanica = > Stráňany Lipová ¤ , Bus 3: Továrenská = > YAZAKI ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via Stráňany ¤ , Bus 9: Topoľany = > III. ZŠ ¤ , Bus 1: Močarany = > Vrbovec ¤ , Bus 3: SAD = > Zemplínske strojárne ¤ , Bus 6: Stráňany = > Žel. stanica ¤ , Bus 2: Žel. stanica = > Vrbovec ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via Jednota ¤ , Bus 11: Sídl. SNP = > Žel. stanica ¤ , Bus 7: Sídl. SNP = > YAZAKI via III. ZŠ ¤ , Bus 6: Zemp. strojárne = > Psych. nemocnica ¤ , Bus 9: Topoľany = > Žel. stanica ¤ , Bus 10: Žel. stanica = > Žel. stanica reverse dir. ¤ , Bus 1: Močarany = > Tesco ¤ , Bus 7: Stráňany IBV-II = > Žel. stanica ¤ , Bus 3: Žel. stanica = > SAD ¤ , Bus 7: Sídl. SNP = > Továrenská ¤ , Bus 6: IBV-II = > Žel. stanica ¤ , Bus 6: Psych. nemocnica = > Zemplínske strojárne ¤ , Bus 2: Továrenská = > Vrbovec ¤ , Bus 9: Žel. stanica = > Topoľany ¤ , Bus 9: Obchodná akadémia = > Topoľany ¤ , Bus 4: YAZAKI = > Žel. stanica ¤ , Bus 3: Tesco = > Zemplínske strojárne ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > III. ZŠ ¤ , Bus 11: Psych. nemocnica = > Psych. nemocnica ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica ¤ , Bus 2: Vrbovec = > Žel. stanica ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > YAZAKI ¤ , Bus 2: Žel. stanica = > Vrbovec ¤ , Bus 1: Tesco = > Močarany ¤ , Bus 1: YAZAKI = > Močarany ¤ , Bus 9: Topoľany = > Obchodná akadémia ¤ , Bus 7: YAZAKI = > Sídl. SNP via ul. SNP ¤ , Bus 6: Továrenská = > Psych. nemocnica ¤ , Bus 9: Topoľany = > Žel. stanica via I. ZŠ ¤ , Bus 7: Žel. stanica = > Stráňany Lipová ¤ , Bus 9: Žel. stanica = > Topoľany via Tesco ¤ , Bus 1: Žel. stanica = > YAZAKI ¤ , Bus 8: Tesco = > Žel. stanica ¤

Ide po uliciach:

Alex. Markuša ¤ , Andreja Hrehovčíka ¤ , Obchodná ¤ , Nad Laborcom ¤ , Severná ¤ , Vinianska cesta ¤ , Štefánikova ¤ , Karola Kuzmányho ¤ , Humenská cesta ¤ , Partizánska ¤

Trasa vedie cez okresy

okres Michalovce: 6,7 km (100 %),

Trasa vedie cez obce

Michalovce: 6,7 km (100 %),

Wikipédia

Michalovský hrad ¤, Michalovce ¤, Michalovce (okres) ¤

Podobné linky 11:

arriva-nove-zamky: 11: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > TESCO hypermarket = > Námestie Šoltésovej = > Perecká, Rybníky III. = > Vinohrady, sídlisko = > Námestie hrdinov, Hotel Levice, , ine: 11: Krzeptówki - Cyrhla, , sad-trencin: Bus 11: Kubrica, nám. = > Saratovská, ZŠ, , ine: Tram 11: Vozovna Komín ⇒ Bráfova, , dzs-mk-trans: Bus 11: Sídl. SNP = > Psych. nemocnica, , sad-prievidza: 11, , ine: 11, , ine: Bus 11: Straconka Zakręt = > Warszawska Dworzec, , ine: Bus 11: Straconka Zakręt = > Warszawska FIAT, , ine: Bus 11: Warszawska Dworzec = > Straconka Zakręt, , ine: Bus 11: Warszawska FIAT = > Straconka Leśniczówka, , ine: Bus 11: Warszawska Dworzec = > Straconka Leśniczówka, , ine: Bus 11: Terminál HD = > Svinary = > Terminál HD, , ine: 11 Krzeptówki - Chramcówki - Cyrhla, , dpmp: 11: Trolejbus Rybitví, UMA točna - Dubina, sever, , arriva-nove-zamky: 11: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > TESCO hypermarket = > CITY PARK = > Námestie Šoltésovej = > Perecká, Rybníky III. = > Vinohrady, sídlisko = > Poliklinika = > Malý Kiar, obec, , dzs-mk-trans: Bus 11: Žel. stanica = > Psych. nemocnica, , arriva-nove-zamky: 11: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > Vinohrady, sídlisko = > Námestie hrdinov, Hotel Levice, , dpmk: Bus 11: Námestie osloboditeľov = > Luník IX, sídlisko, , ine: Bus 11: Straconka Leśniczówka = > Warszawska Dworzec, , dpmk: Bus 11: Luník IX, sídlisko = > Námestie osloboditeľov, , arriva-nove-zamky: 11: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > Vinohrady, sídlisko = > Poliklinika = > Malý Kiar, obec, , ine: Bus 11: Ľadoveň - Vrútky (cez žel. stanicu), , arriva-nove-zamky: 11: Vinohrady, sídlisko = > Námestie hrdinov, Hotel Levice, , arriva-nove-zamky: 11: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > TESCO hypermarket = > Námestie Šoltésovej = > Perecká, Rybníky III. = > Vinohrady, sídlisko, , ine: Bus 11: CENTRUM, Mlyny = > Prameň = > Párovské Háje, , arriva-nove-zamky: 11: Ul.28.oktróba = > AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > TESCO hypermarket = > Námestie Šoltésovej = > Perecká, Rybníky III. = > Vinohrady, sídlisko = > Námestie hrdinov, Hotel Levice, , ine: Bus 11: CENTRUM, Mlyny = > Liaharenský podnik = > Párovské Háje, , ine: Bus 11: Párovské Háje = > Liaharenský podnik = > CENTRUM, Mlyny, , arriva-nove-zamky: 11: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > TESCO hypermarket = > CITY PARK = > Námestie Šoltésovej = > Perecká, Rybníky III. = > Vinohrady, sídlisko = > Námestie hrdinov, Hotel Levice, , ine: Bus 11: Párovské Háje = > CENTRUM, Mlyny, , ine: Bus 11: Straconka Leśniczówka = > Warszawska FIAT, , dzs-mk-trans: Bus 11: Sídl. SNP = > Žel. stanica, , sad-zv: MHDZV 11 Aut.stanica - Kráľová, , dpmp: 11: Trolejbus Dubina, sever - Rybitví, UMA točna, , ine: Bus 11: Žešov = > Autobusová stanice, , ine: 11 = > Somoskőújfalu, országhatár, , ine: Bus 11: Autobusová stanice = > Žešov, , ine: 11 = > Helyi autóbusz-állomás, , ine: Bus 11: Aut.nástupište = > Ul.M.Benku II (V.ZŠ), , ine: Bus 11: Warszawska FIAT = > Straconka Zakręt, , ine: Bus 11: Ul.M.Benku II (V.ZŠ) = > Aut.nástupište, , ine: Bus 11: N. Tesla sídl., bytovka = > Autobusová stanica, , sad-prievidza: 11, , dpmp: Bus 11: Rúrky = > Solivar, , dzs-mk-trans: Bus 11: Psych. nemocnica = > Psych. nemocnica, , ine: 11: Prštné, náves - Lužkovice, Na Gruntech, , dpmp: Bus 11: Solivar = > Rúrky, , ine: Bus 11: Autobusová stanica = > N. Tesla sídl., bytovka, , sad-prievidza: 11, , ine: Bus 11: Autobusová stanica = > Kúpeľný Ostrov, Balnea Grand, , ine: Bus 11: Vrútky - Ľadoveň (cez žel. stanicu), , sad-prievidza: 11, , ine: Bus 11: Kúpeľný Ostrov, Balnea Grand = > Autobusová stanica, , ine: Bus 11: Ľadoveň - Vrútky, , ine: Bus 11: Vrútky - Ľadoveň, , eurobus-sn: Linka č.11, Sídlisko Západ > Autobusová stanica, , ine: Bus 11: N. Tesla sídl., bytovka = > Autobusová stanica = > Kúpeľný Ostrov, Balnea Grand, , ine: Bus 11: Kúpeľný Ostrov, Balnea Grand = > Autobusová stanica = > N. Tesla sídl., bytovka, , ine: 11: Lužkovice, Na Gruntech - Prštné, náves, , arriva-nove-zamky: 11: Ul.28.oktróba = > AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > TESCO hypermarket = > CITY PARK = > Námestie Šoltésovej = > Perecká, Rybníky III. = > Vinohrady, sídlisko = > Malý Kiar, obec, , sad-trencin: Bus 11: Saratovská, ZŠ = > Kubrica, nám,
Viac info: aktualizovať mapu, uprav v JOSM (pokročilé), -4228385,
Súradnice: 48°45'29"N, 21°55'5"E
stiahni GPX, najbližšia MHD, route: bus, to: Železničná stanica, from: Psych. nemocnica, network: MHD Michalovce, osm uid: 0, route name: Bus 11: Psych. nemocnica => Žel. stanica, osm version: 25, osm changeset: 0, osm timestamp: 2023 09 11T12:03:35Z, 2, dlzka: 6737, pocet seg: 14, lon: 21.9182, lat: 48.7581,
Bus 11: Psych. nemocnica = >  Žel. stanica

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku mhd.oma.sk -4228385

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.