Cesta: OMA » Doprava » dzs-mk-trans » bus » Bus 11: Psych. nemocnica = > Psych. nemocnica

Bus 11: Psych. nemocnica = > Psych. nemocnica

dĺžka 10,5 km , spravuje DZS – MK TRANS, číslo trasy 11, názvy: Bus 11: Psych. nemocnica => Psych. nemocnica

Zastávky na linke

Psychiatrická nemocnica ¤, Psychiatrická nemocnica ¤, Sídlisko SNP, bl. A5 ¤, III. ZŠ ¤, Stráňany nad Lab., V3 ¤, Zekon ¤, Hotel Družba ¤, Stráňany nad Lab., blok B ¤, Užhorodská 21 ¤, Stráňany nad Lab., V3 ¤, Okružná, blok F3 ¤, Užhorodská 70 ¤, Štefánikova ¤, Jednota ¤, Okružná, blok H2 ¤, Partizánska,,SOŠT ¤

Zastávky popri linke:

Psychiatrická nemocnica ¤, Psychiatrická nemocnica ¤, Sídlisko SNP, bl. A5 ¤, Partizánska,,SOŠT ¤, III. ZŠ ¤, Stráňany nad Lab., V3 ¤, Sídlisko SNP, bl. A5 ¤, Zekon ¤, Hotel Družba ¤, Stráňany nad Lab., blok B ¤, Užhorodská 21 ¤, Výšková budova ¤, Výšková budova ¤, Užhorodská 70 ¤, Užhorodská 21 ¤, Stráňany nad Lab., V3 ¤, Zekon ¤, Okružná, blok F3 ¤, Okružná, blok F3 ¤, Okružná, blok H2 ¤, Užhorodská 70 ¤, Štefánikova ¤, Jednota ¤, III.ZŠ ¤, Jednota ¤, Okružná, blok H2 ¤, Partizánska,,SOŠT ¤, Štefánikova ¤, Sídlisko SNP, bl. A1 ¤

Automaty na lístky:

Pizza Thomas ¤

Má spoločné úseky s linkami:

Bus 5: ul. SNP = > Žel. stanica ¤ , Bus 2: Vrbovec = > Žel. stanica ¤ , Bus 2: Vrbovec = > Žel. stanica ¤ , Bus 2: Vrbovec = > Žel. stanica ¤ , Bus 6: Továrenská = > Stráňany blok B ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > YAZAKI ¤ , Bus 2: Žel. stanica = > Vrbovec ¤ , Bus 1: Tesco = > Močarany ¤ , Bus 1: YAZAKI = > Močarany ¤ , Bus 9: Topoľany = > Obchodná akadémia ¤ , Bus 5: Žel. stanica = > Stráňany ¤ , Bus 3: III. ZŠ = > Žel. stanica ¤ , Bus 7: Žel. stanica = > Sídl. SNP ¤ , Bus 7: Sídl. SNP = > YAZAKI ¤ , Bus 11: Sídl. SNP = > Psych. nemocnica ¤ , Bus 7: Žel. stanica = > YAZAKI ¤ , Bus 7: YAZAKI = > Žel. stanica ¤ , Bus 6: Žel. stanica = > Psych. nemocnica ¤ , Bus 1: YAZAKI = > Žel. stanica ¤ , Bus 7: YAZAKI = > Sídl. SNP via ul. SNP ¤ , Bus 6: Psych. nemocnica = > Továrenská 2 ¤ , Bus 6: Továrenská = > Psych. nemocnica ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via Psychiatrická nemocnica ¤ , Bus 5:Žel. stanica = > ul. SNP ¤ , Bus 1: Močarany = > YAZAKI ¤ , Bus 10: Žel. stanica = > Žel. stanica ¤ , Bus 6: Psych. nemocnica = > Priemyselná 2 ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via Štefánikova ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via YAZAKI ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via Obchodná akadémia ¤ , Bus 11: Žel. stanica = > Psych. nemocnica ¤ , Bus 7: YAZAKI = > Sídl. SNP ¤ , Bus 2: Vrbovec = > Žel. stanica ¤ , Bus 7: Stráňany Lipová = > Žel. stanica ¤ , Bus 1: Vrbovec = > Močarany ¤ , Bus 6: Stráňany = > Žel. stanica ¤ , Bus 7: Továrenská = > Stráňany IBV-II ¤ , Bus 5: Stráňany = > Žel. stanica ¤ , Bus 3: III. ZŠ = > Továrenská 2 ¤ , Bus 1: Močarany = > Tesco ¤ , Bus 8: Žel. stanica = > Žel. stanica ¤ , Bus 6: Žel. stanica = > Stráňany Lipová ¤ , Bus 3: Továrenská = > YAZAKI ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via Stráňany ¤ , Bus 2: Žel. stanica = > Tesco ¤ , Bus 1: Žel. stanica = > Tesco ¤ , Bus 9: Tesco = > Topoľany ¤ , Bus 9: Topoľany = > Tesco ¤ , Bus 1: Tesco = > Žel. stanica ¤ , Bus 1: Močarany = > Vrbovec ¤ , Bus 7: Sídl. SNP = > Továrenská ¤ , Bus 6: Psych. nemocnica = > Zemplínske strojárne ¤ , Bus 2: Továrenská = > Vrbovec ¤ , Bus 9: Žel. stanica = > Topoľany ¤ , Bus 9: Topoľany = > III. ZŠ ¤ , Bus 9: Obchodná akadémia = > Topoľany ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via III. ZŠ ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > III. ZŠ ¤ , Bus 3: SAD = > Zemplínske strojárne ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica via Jednota ¤ , Bus 11: Sídl. SNP = > Žel. stanica ¤ , Bus 6: Stráňany = > Žel. stanica ¤ , Bus 4: YAZAKI = > Žel. stanica ¤ , Bus 7: Sídl. SNP = > YAZAKI via III. ZŠ ¤ , Bus 6: Zemp. strojárne = > Psych. nemocnica ¤ , Bus 9: Topoľany = > Žel. stanica ¤ , Bus 10: Žel. stanica = > Žel. stanica reverse dir. ¤ , Bus 2: Žel. stanica = > Vrbovec ¤ , Bus 7: Stráňany IBV-II = > Žel. stanica ¤ , Bus 3: Žel. stanica = > SAD ¤ , Bus 6: IBV-II = > Žel. stanica ¤ , Bus 3: Tesco = > Zemplínske strojárne ¤ , Bus 11: Psych. nemocnica = > Žel. stanica ¤ , Bus 4: Žel. stanica = > Žel. stanica ¤ , Bus 7: Žel. stanica = > Stráňany Lipová ¤ , Bus 9: Žel. stanica = > Topoľany via Tesco ¤ , Bus 1: Žel. stanica = > YAZAKI ¤ , Bus 8: Tesco = > Žel. stanica ¤

Ide po uliciach:

Alex. Markuša ¤ , Andreja Hrehovčíka ¤ , Jána Hollého ¤ , Moskovská ¤ , Nad Laborcom ¤ , Obchodná ¤ , Okružná ¤ , Partizánska ¤ , Severná ¤ , Užhorodská ¤ , Vinianska cesta ¤ , Štefánikova ¤ , Karola Kuzmányho ¤

Trasa vedie cez okresy

okres Michalovce: 9,3 km (89.2 %),

Trasa vedie cez obce

Michalovce: 9,3 km (89.2 %),

Wikipédia

Michalovský hrad ¤, Michalovce ¤

Podobné linky 11:

arriva-nove-zamky: 11: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > TESCO hypermarket = > Námestie Šoltésovej = > Perecká, Rybníky III. = > Vinohrady, sídlisko = > Námestie hrdinov, Hotel Levice, , sad-prievidza: 11, , ine: Bus 11: Straconka Zakręt = > Warszawska Dworzec, , ine: Bus 11: Straconka Leśniczówka = > Warszawska Dworzec, , ine: Bus 11: Straconka Zakręt = > Warszawska FIAT, , ine: Bus 11: Warszawska Dworzec = > Straconka Zakręt, , ine: Bus 11: Warszawska FIAT = > Straconka Leśniczówka, , ine: Bus 11: Warszawska Dworzec = > Straconka Leśniczówka, , ine: 11: Krzeptówki - Cyrhla, , sad-trencin: Bus 11: Kubrica, nám. = > Saratovská, ZŠ, , dzs-mk-trans: Bus 11: Sídl. SNP = > Psych. nemocnica, , ine: 11 = > Somoskőújfalu, országhatár, , sad-prievidza: 11, , ine: Bus 11: Ľadoveň - Vrútky, , ine: Bus 11: Vrútky - Ľadoveň, , ine: 11, , ine: 11 = > Helyi autóbusz-állomás, , ine: Bus 11: Terminál HD = > Svinary = > Terminál HD, , ine: 11 Krzeptówki - Chramcówki - Cyrhla, , arriva-nove-zamky: 11: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > TESCO hypermarket = > CITY PARK = > Námestie Šoltésovej = > Perecká, Rybníky III. = > Vinohrady, sídlisko = > Poliklinika = > Malý Kiar, obec, , dzs-mk-trans: Bus 11: Žel. stanica = > Psych. nemocnica, , ine: Bus 11: Žešov = > Autobusová stanice, , arriva-nove-zamky: 11: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > Vinohrady, sídlisko = > Námestie hrdinov, Hotel Levice, , ine: Bus 11: Autobusová stanice = > Žešov, , dpmk: Bus 11: Námestie osloboditeľov = > Luník IX, sídlisko, , dpmp: Bus 11: Rúrky = > Solivar, , dpmk: Bus 11: Luník IX, sídlisko = > Námestie osloboditeľov, , sad-prievidza: 11, , ine: Bus 11: Ul.M.Benku II (V.ZŠ) = > Aut.nástupište, , ine: Tram 11: Vozovna Komín ⇒ Bráfova, , ine: Bus 11: Aut.nástupište = > Ul.M.Benku II (V.ZŠ), , ine: Bus 11: Kúpeľný Ostrov, Balnea Grand = > Autobusová stanica, , arriva-nove-zamky: 11: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > Vinohrady, sídlisko = > Poliklinika = > Malý Kiar, obec, , ine: Bus 11: Ľadoveň - Vrútky (cez žel. stanicu), , eurobus-sn: Linka č.11, Sídlisko Západ > Autobusová stanica, , arriva-nove-zamky: 11: Vinohrady, sídlisko = > Námestie hrdinov, Hotel Levice, , ine: Bus 11: N. Tesla sídl., bytovka = > Autobusová stanica = > Kúpeľný Ostrov, Balnea Grand, , arriva-nove-zamky: 11: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > TESCO hypermarket = > Námestie Šoltésovej = > Perecká, Rybníky III. = > Vinohrady, sídlisko, , ine: Bus 11: Straconka Leśniczówka = > Warszawska FIAT, , ine: Bus 11: CENTRUM, Mlyny = > Prameň = > Párovské Háje, , arriva-nove-zamky: 11: Ul.28.oktróba = > AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > TESCO hypermarket = > Námestie Šoltésovej = > Perecká, Rybníky III. = > Vinohrady, sídlisko = > Námestie hrdinov, Hotel Levice, , ine: Bus 11: CENTRUM, Mlyny = > Liaharenský podnik = > Párovské Háje, , ine: Bus 11: Párovské Háje = > Liaharenský podnik = > CENTRUM, Mlyny, , arriva-nove-zamky: 11: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > TESCO hypermarket = > CITY PARK = > Námestie Šoltésovej = > Perecká, Rybníky III. = > Vinohrady, sídlisko = > Námestie hrdinov, Hotel Levice, , ine: Bus 11: Párovské Háje = > CENTRUM, Mlyny, , ine: Bus 11: Autobusová stanica = > N. Tesla sídl., bytovka, , dzs-mk-trans: Bus 11: Sídl. SNP = > Žel. stanica, , ine: Bus 11: Autobusová stanica = > Kúpeľný Ostrov, Balnea Grand, , sad-zv: MHDZV 11 Aut.stanica - Kráľová, , ine: Bus 11: Kúpeľný Ostrov, Balnea Grand = > Autobusová stanica = > N. Tesla sídl., bytovka, , dpmp: 11: Trolejbus Rybitví, UMA točna - Dubina, sever, , dpmp: 11: Trolejbus Dubina, sever - Rybitví, UMA točna, , ine: Bus 11: Warszawska FIAT = > Straconka Zakręt, , ine: Bus 11: N. Tesla sídl., bytovka = > Autobusová stanica, , sad-prievidza: 11, , dzs-mk-trans: Bus 11: Psych. nemocnica = > Žel. stanica, , ine: 11: Prštné, náves - Lužkovice, Na Gruntech, , dpmp: Bus 11: Solivar = > Rúrky, , ine: Bus 11: Vrútky - Ľadoveň (cez žel. stanicu), , ine: 11: Lužkovice, Na Gruntech - Prštné, náves, , arriva-nove-zamky: 11: Ul.28.oktróba = > AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > TESCO hypermarket = > CITY PARK = > Námestie Šoltésovej = > Perecká, Rybníky III. = > Vinohrady, sídlisko = > Malý Kiar, obec, , sad-trencin: Bus 11: Saratovská, ZŠ = > Kubrica, nám,
Viac info: aktualizovať mapu, uprav v JOSM (pokročilé), -4228384,
Súradnice: 48°45'20"N, 21°55'17"E
stiahni GPX, najbližšia MHD, route: bus, to: Psych. nemocnica, from: Psych. nemocnica, network: MHD Michalovce, osm uid: 0, route name: Bus 11: Psych. nemocnica => Psych. nemocnica, osm version: 22, osm changeset: 0, osm timestamp: 2023 10 02T08:42:17Z, 2, dlzka: 10457, pocet seg: 14, lon: 21.9215, lat: 48.7556,
Bus 11: Psych. nemocnica = >  Psych. nemocnica

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku mhd.oma.sk -4228384

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.