Cesta: OMA » Doprava » eurobus-sn » bus » Linka č.8, Madaras > Sídlisko Západ

Linka č.8, Madaras > Sídlisko Západ

dĺžka 5,9 km spravuje eurobus SN, číslo trasy 8, názvy: Spoje č. 6, 34, 38, 40, 42, 44, 54, 56, 60, 76, 78, 82, 86, 88

Zastávky na linke

SN,Telep po 0 m ¤, SN,Sídlisko Západ,Duklianska po 0 m ¤, SN,Skladový areál,Radlinského po 0 m ¤, SN,Sídlisko Západ,Hutnícka č.2 po 0 m ¤, SN,Radnica,Letná po 0 m ¤, SN,Madaras,Mlynská po 0 m ¤, SN,Noves,Radlinského po 0 m ¤, SN,Sídlisko Východ po 0 m ¤

Zastávky popri linke:

SN,Madaras,Mlynská po 0 m ¤, SN,Sídlisko Východ po 0,96 km ¤, SN,Radnica,Letná po 1,53 km ¤, SN,Telep po 3,0 km ¤, SN,Telep po 3,1 km ¤, SN,Skladový areál,Radlinského po 3,7 km ¤, SN,Skladový areál,Radlinského po 3,7 km ¤, SN,Noves,Radlinského po 4,5 km ¤, SN,Noves,Radlinského po 4,6 km ¤, SN,Sídlisko Západ,Duklianska po 5,5 km ¤, SN,Sídlisko Západ,Duklianska po 5,5 km ¤, SN,Sídlisko Západ,Hutnícka č.2 po 5,9 km ¤

prestupné linky:

Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica bez Ferčekovce priamo po 1,80 km ¤, Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez Zimný štadión po 1,80 km ¤, Linka č.6, Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť po 1,80 km ¤, Linka č.7 Pod Tepličkou > Autobusová stanica cez ZŠ po 1,80 km ¤, Linka č.13, Ferčekovce > Autobusová stanica po 1,80 km ¤, Linka č.10, Sídlisko Západ, Hutnícka > Smižany, pošta po 5,9 km ¤, Linka č.4, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ po 5,9 km ¤, Linka č.4, Sídlisko Západ > Autobusová stanica po 5,9 km ¤

Má spoločné úseky s linkami:

Linka č.7 Autobusová stanica > Priemyselný park Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Autobusová stanica Linka č.4, Priemyselný park > Smižany > Sídlisko Východ Linka č.8, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ bez Radlinského Linka č.7 Priemyselný park > Autobusová stanica Linka č.12, Hasičská stanica > Nemocnica s poliklinikou Linka č.1, Autobusová stanica > Nemocnica s poliklinikou bez SPŠD Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička Linka č.4, Madaras > Smižany > Sídlisko Východ Linka č.14, Štefanikovo námestie > Embraco, Odorínska cesta Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez športovú halu Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez sídliská Tarča a Východ Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez sídliská Tarča a Východ bez Kamenný obrázok Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez ZŠ Lipová a športovú halu Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica mimo Ferčekovce cez ZŠ Lipová Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica cez športovú halu Linka č.3, Ferčekovce > Autobusová stanica Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez sídliská Východ a Tarča Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez sídliská Východ a Tarča bez Kamenný obrázok Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez sídlisko Východ a športovú halu po 665 m ¤ po 502 m ¤, Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez ZŠ Lipová po 665 m ¤ po 502 m ¤, Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Detský Tábor cez sídliská Východ a Tarča Linka č.10, Sídlisko Západ, Hutnícka > Sídlisko Západ, Duklianska Linka č.10, Sídlisko Západ > Embraco Linka č.10, Smižany, kaštieľ > Embraco Linka č.10, Embraco > Štefánikovo námestie > Sídlisko Západ Linka č.10, Embraco > Sídlisko Západ priamo Linka č.10, Embraco > Smižany priamo Linka č.10, Embraco > Autobusová stanica > Smižany > Sídlisko Západ Linka č.7, BMZ Sadová > Sídlisko Východ a späť Linka č.7, Autobusová stanica> Sídlisko Východ >BMZ Linka č.2, Autobusová stanica > Sídlisko Tarča > Sídlisko Východ a späť Linka č.2, Autobusová stanica > Sídlisko Tarča > Sídlisko Východ > Nemocnica Linka č.16, Embraco > Sídlisko Východ Linka č.7 Autobusová stanica > Pod Tepličkou Linka č.7 Pod Tepličkou > Autobusová stanica Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier a späť Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Madaras Linka č.15, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť Linka č.15, Madaras > Sídlisko Mier a späť Linka č.15, Madaras > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ Linka č.15, Madaras > Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť Linka č.15, Madaras > Autobusová stanica > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ Linka č.13, Ferčekovce > Autobusová stanica cez Sídlisko Tarča Linka č.13, Autobusová stanica > Ferčekovce Linka č.9, Embraco > Autobusová stanica Linka č.9, Autobusová stanica > Embraco Linka č.8, ZŠ Lipová > Sídlisko Západ bez MPC Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica cez Ing. Kožucha Linka č.4, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Smižany > Autobusová stanica Linka č.8, ZŠ Lipová > Sídlisko Západ Linka č.8, Nemocnica > Sídlisko Západ Linka č.8, MPC > Sídlisko Západ Linka č.8, Sídlisko Západ > ZŠ, Lipová Linka č.8, Sídlisko Západ > ZŠ, Lipová bez Sídliska Východ Linka č.8, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ Linka č.8, Sídlisko Západ > Nemocnica Linka č.8, Sídlisko Západ > Madaras Linka č.8, Sídlisko Západ > MPC Linka č.8, Sídlisko Východ > Sídlisko Západ Linka č.8, Sídlisko Východ > Sídlisko Západ bez Telepu Linka č.4, eurobus > Smižany > Madaras Linka č.4, Smižany, kaštieľ > Priemyselný park Linka č.4, Madaras > Smižany > Sídlisko Východ mimo Aut. stanice Linka č.4, Madaras > Smižany > Autobusová stanica Linka č.11, Sídlisko Západ > Autobusová stanica Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany > Madaras Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany > Autobusová stanica Linka č.4, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Smižany a späť mimo aut. stanice Linka č.4, Smižany, kult. dom > Madaras Linka č.4, Smižany, kaštieľ > Madaras Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany a späť Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany a späť mimo aut. stanice Linka č.16, Štefánikovo námestie > Embraco Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier a späť Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Nemocnica Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Madaras Linka č.5, Sídlisko Východ > Nad Medzou Linka č.5, Sídlisko Mier > BMZ Linka č.5, Madaras > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica zast. Radnica Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica cez Žel. stanicu Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica cez ZŠ Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica bez zast. Hájik Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička vrátane zast. Radnica Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička cez Žel. stanicu Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička cez ZŠ po 665 m ¤ po 502 m ¤, Linka č.15, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Sídlisko Mier > Madaras Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Autobusová stanica bez SPŠD Linka č.1, Autobusová stanica > Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou bez SPŠD Linka č.1, Autobusová stanica > Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Sídl. Východ > Autobusová stanica Linka č.12, Novoveská Huta, Poľovník > Nemocnica s poliklinikou Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Sídl. Východ Linka č.1, Autobusová stanica > Nemocnica s poliklinikou Linka č.7 MPC > Autobusová stanica Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Nemocnica Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica cez sídliská Tarča a Východ Linka č.2, Autobusová stanica> Sídlisko Východ >Sídlisko Tarča a späť Linka č.16, Sídlisko Mier > Embraco Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Autobusová stanica Linka č.8, MPC > Sídlisko Západ, Duklianska Linka č.14, Tr.1.mája, Komenského > Embraco, Odorínska cesta Linka č.5, Madaras > Sídlisko Mier a späť Linka č.5, BMZ > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ Linka č. 810425 Štefánikovo námestie > Teplička Linka č.14, Tr.1.mája, Komenského > Embraco, Odorínska cesta Linka č.14, Tr.1.mája, Komenského > Embraco, Odorínska cesta Linka č.12, Nemocnica s poliklinikou > Novoveská Huta, Poľovník Linka č.1, Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou Linka č.14, Embraco, Odorínska cesta > Sídlisko Východ

Ide po uliciach:

Letná Mlynská Školská Duklianska Radlinského po 4,9 km ¤ po 3,6 km ¤

Trasa vedie cez okresy

okres Spišská Nová Ves: 5,9 km (100 %),

Trasa vedie cez obce

Spišská Nová Ves: 5,9 km (100 %),
Smižany
Zoznam kultúrnych pamiatok v Spišskej Novej Vsi podla wikipedie
Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Spišská Nová Ves) podla wikipedie Smižany

Wikipédia

Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Spišská Nová Ves) po 1,40 km ¤, Spišská Nová Ves po 1,80 km ¤, Spišská Nová Ves (okres) po 1,80 km ¤

Podobné linky 8:

dzs-mk-trans: Bus 8: Žel. stanica => Žel. stanica, sad-prievidza: 8, arriva-nove-zamky: Bus 8 "G": Nová Stráž, pošta => Kaufland => Hotel Čajka => Slovenské lodenice => Vnútorná okružná, štadión, arriva-nove-zamky: Bus 8 "F" (v): Vnútorná okružná, štadión => Soneco => Riekerobuv => Danubius => Nová Stráž, pošta, ine: 8: Susa - Uraj - Autóbusz-állomás - Kórház, sad-zv: MHDZV 8 Zlatý Potok - Západ, dpb: Tram 8: Nám. Ľ. Štúra => Astronomická, dpb: Tram 8: Astronomická => Nám. Ľ. Štúra, ine: Bardejovské Kúpele - Duklianska - Slovenská - Dlhý Rad - Komenského - Mihaľov, arriva-nove-zamky: Bus 8 "H": Nová Stráž, pošta => ARRIVA, mds-pb: MHD 8: Aut.nástupište => D.Milochov, mds-pb: MHD 8: D.Milochov => Žel.stanica, arriva-nove-zamky: Bus 8 "F": Nová Stráž, pošta => Danubius => Riekerobuv => Soneco => Vnútorná okružná, štadión, arriva-nove-zamky: Bus 8 "B": Nová Stráž, Čerhát RD => Nová Stráž, pošta => Danubius => Riekerobuv => Slovenské lodenice => Vnútorná okružná, štadión, arriva-nove-zamky: Bus 8 "C" (v): Sídlisko IV., Váh => Slovenské lodenice => Hotel Čajka => Kaufland => Nová Stráž, pošta, arriva-nove-zamky: Bus 8 "D" (v): Sídlisko IV., Váh => Soneco => Riekerobuv => Danubius => Nová Stráž, pošta, arriva-nove-zamky: Bus 8 "A": Nová Stráž, Čerhát RD => Nová Stráž, pošta => Kaufland => Slovenské lodenice => Komenského, ZŠ => Autobusová stancia, arriva-nove-zamky: Bus 8 "E": Nová Stráž, Čerhát RD => Nová Stráž, pošta => Danubius => Riekerobuv => Soneco => Vnútorná okružná, štadión, arriva-nove-zamky: Bus 8 "B" (v): Vnútorná okružná, štadión => Slovenské lodenice => Riekerobuv => Danubius => Nová Stráž, pošta => Nová Stráž, Čerhát RD, eurobus-sn: Linka č.8, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ bez Radlinského, dzs-mk-trans: Bus 8: Tesco => Žel. stanica, dpm-bb: Trolejbus 8: Železničná stanica -Tulská, sad-trencin: Bus 8: Opatovská, Sihoť IV. => Gen. Svobodu, otoč, sad-trencin: Bus 8: Gen. Svobodu, otoč => Opatovská, Sihoť IV., arriva-nove-zamky: Bus 8 "H" (v): ARRIVA => Nová Stráž, pošta, ine: 8: Kórház - Autóbusz-állomás - Uraj - Susa, ine: Bardejovské Kúpele - Duklianska - Slovenská - Dlhý Rad - Komenského - Mihaľov, ine: Mihaľov - Komenského - Dlhý Rad - Slovenská - Duklianska - Bardejovské Kúpele, ine: Mihaľov - Komenského - Dlhý Rad - Slovenská - Duklianska - Bardejovské Kúpele, eurobus-sn: Linka č.8, MPC > Sídlisko Západ, Duklianska, eurobus-sn: Linka č.8, MPC > Sídlisko Západ, sad-prievidza: 8, dpmp: Trolejbus 8: Sídlisko III => Sibírska, dpmp: Trolejbus 8: Sibírska => Sídlisko III, arriva-nitra: Bus 8: Lužianky, Vinárska => Gorazdova, arriva-nitra: Bus 8: Gorazdova => Lužianky, Vinárska, eurobus-sn: Linka č.8, Nemocnica > Sídlisko Západ, eurobus-sn: Linka č.8, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ, eurobus-sn: Linka č.8, Sídlisko Západ > Nemocnica, eurobus-sn: Linka č.8, Sídlisko Západ > Madaras, eurobus-sn: Linka č.8, Sídlisko Západ > MPC, eurobus-sn: Linka č.8, Sídlisko Východ > Sídlisko Západ, eurobus-sn: Linka č.8, Sídlisko Východ > Sídlisko Západ bez Telepu, arriva-nove-zamky: Bus 8 "G" (v): Vnútorná okružná, štadión => Slovenské lodenice => Hotel Čajka => Kaufland => Nová Stráž, pošta,
Viac info: aktualizovať mapu, uprav v JOSM (pokročilé), -3362284,
Súradnice: 48°56'57"N, 20°33'31"E
najbližšia MHD, route: bus, to: Sídlisko Západ, Hutnícka č.2, from: Madaras, Mlynská, network: MHD Spišská Nová Ves, osm uid: 51917, osm user: kayle, route name: Linka č.8, Madaras > Sídlisko Západ, osm version: 11, osm changeset: 33078247, osm timestamp: 2015-08-03T18:43:38Z, 2, dlzka: 5914, pocet seg: 1, lon: 20.5588, lat: 48.9493,
ilustračný obrázok k Linka č.8, Madaras > Sídlisko Západ

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://mhd.oma.sk/-3362284

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.