Cesta: OMA » Doprava » eurobus-sn » bus » Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Autobusová stanica

Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Autobusová stanica

dĺžka 4,3 km spravuje eurobus SN, číslo trasy 15, názvy: Spoje č. 3, Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Autobusová stanica

Zastávky na linke

SN,Štúrovo nábrežie č.11 po 0 m ¤, SN,Sídlisko Východ po 0 m ¤, SN,Tr.1.mája,Komenského po 0 m ¤, SN,Radnica,Letná po 0 m ¤, SN,Kaufland po 0 m ¤, SN,Štefánikovo námestie po 0 m ¤, SN,Tr.1.mája,Bezručova po 0 m ¤, SN,Autobusová stanica po 0 m ¤, SN,Tr. 1.mája,P. Jilemnického po 0 m ¤, SN,Štúrovo nábrežie č.13 po 0 m ¤, SN,Štúrovo nábrežie č.2 po 0 m ¤

Zastávky popri linke:

SN,Sídlisko Východ po 0 m ¤, SN,Radnica,Letná po 575 m ¤, SN,Štefánikovo námestie po 1,00 km ¤, SN,Štefánikovo námestie po 1,09 km ¤, SN,Nad Medzou po 1,48 km ¤, SN,Štúrovo nábrežie č.2 po 1,77 km ¤, SN,Štúrovo nábrežie č.2 po 1,80 km ¤, SN,Tr.1.mája,Komenského po 2,0 km ¤, SN,Tr.1.mája,Komenského po 2,1 km ¤, SN,Tr.1.mája,Bezručova po 2,4 km ¤, SN,Tr. 1.mája,P. Jilemnického po 2,7 km ¤, SN,Tr. 1.mája,P. Jilemnického po 2,8 km ¤, SN,Štúrovo nábrežie č.13 po 3,2 km ¤, SN,Štúrovo nábrežie po 3,3 km ¤, SN,Štúrovo nábrežie č.11 po 3,5 km ¤, SN,Kaufland po 3,9 km ¤, SN,Kaufland po 3,9 km ¤, číslo 17 po 4,3 km ¤, číslo 13 po 4,3 km ¤, číslo 18 po 4,3 km ¤, číslo 14 po 4,3 km ¤, SN,Autobusová stanica po 4,3 km ¤, číslo 19 po 4,3 km ¤

prestupné linky:

Linka č.14, Embraco, Odorínska cesta > Sídlisko Východ po 0 m ¤, Linka č.16, Embraco > Sídlisko Východ po 0 m ¤, Linka č.8, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ po 0,85 km ¤, Linka č.8, Sídlisko Západ > Madaras po 0,85 km ¤, Linka č.8, Sídlisko Západ > MPC po 0,85 km ¤, Linka č.12, Nemocnica s poliklinikou > Novoveská Huta, Poľovník po 0,85 km ¤, Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Sídl. Východ po 0,85 km ¤, Linka č.8, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ bez Radlinského po 0,85 km ¤, Linka č.8, Sídlisko Západ > ZŠ, Lipová po 0,85 km ¤, Linka č.8, Sídlisko Západ > ZŠ, Lipová bez Sídliska Východ po 0,85 km ¤, Linka č.16, Štefánikovo námestie > Embraco po 0,97 km ¤, Linka č.14, Štefanikovo námestie > Embraco, Odorínska cesta po 0,97 km ¤, Linka č. 810425 Štefánikovo námestie > Teplička po 0,97 km ¤

Má spoločné úseky s linkami:

Linka č.4, Madaras > Smižany > Sídlisko Východ Linka č.4, Priemyselný park > Smižany > Sídlisko Východ Linka č.4, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Smižany a späť mimo aut. stanice Linka č.4, Smižany, kult. dom > Madaras Linka č.4, Smižany, kaštieľ > Madaras Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany a späť Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany a späť mimo aut. stanice Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier a späť Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Nemocnica Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Madaras Linka č.5, Sídlisko Východ > Nad Medzou Linka č.5, Madaras > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica zast. Radnica Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica cez Žel. stanicu Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica cez ZŠ Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica bez zast. Hájik Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička vrátane zast. Radnica Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička cez Žel. stanicu Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička cez ZŠ Linka č.12, Novoveská Huta, Poľovník > Nemocnica s poliklinikou Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Nemocnica Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez športovú halu Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez sídliská Tarča a Východ Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez sídliská Tarča a Východ bez Kamenný obrázok Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez ZŠ Lipová a športovú halu Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica bez Ferčekovce priamo Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica cez športovú halu Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica cez sídliská Tarča a Východ Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica cez Ing. Kožucha Linka č.3, Ferčekovce > Autobusová stanica Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník priamo Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez sídliská Východ a Tarča Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez sídliská Východ a Tarča bez Kamenný obrázok Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez sídlisko Východ a športovú halu Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Autobusová stanica bez SPŠD Linka č.1, Autobusová stanica > Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou bez SPŠD Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez ZŠ Lipová Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez ZŠ Lipová a Ferčekovce Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Detský Tábor cez športovú halu Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Detský Tábor cez sídliská Východ a Tarča Linka č.10, Sídlisko Západ > Embraco Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Autobusová stanica Linka č.10, Smižany > Sídlisko Východ Linka č.10, Embraco > Štefánikovo námestie > Sídlisko Západ Linka č.10, Embraco > Autobusová stanica > Smižany > Sídlisko Západ Linka č.2, Autobusová stanica > Sídlisko Východ > Sídlisko Tarča a späť Linka č.2, Autobusová stanica > Sídlisko Tarča > Sídlisko Východ a späť Linka č.2, Autobusová stanica > Sídlisko Tarča > Sídlisko Východ > Nemocnica Linka č.16, Sídlisko Mier > Embraco Linka č.7 Pod Tepličkou > Autobusová stanica Linka č.7 Pod Tepličkou > Autobusová stanica cez ZŠ Linka č.7 Autobusová stanica > Pod Tepličkou Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier a späť Linka č.15, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť Linka č.15, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Sídlisko Mier > Madaras Linka č.15, Madaras > Sídlisko Mier a späť Linka č.15, Madaras > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ Linka č.15, Madaras > Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť Linka č.15, Madaras > Autobusová stanica > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ Linka č.13, Ferčekovce > Autobusová stanica cez Sídlisko Tarča Linka č.13, Autobusová stanica > Ferčekovce Linka č.9, Autobusová stanica > Embraco Linka č.8, ZŠ Lipová > Sídlisko Západ bez MPC Linka č.4, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Smižany > Autobusová stanica Linka č.4, Autobusová stanica > Smižany Linka č.6, Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť Linka č.8, ZŠ Lipová > Sídlisko Západ Linka č.8, MPC > Sídlisko Západ, Duklianska Linka č.8, MPC > Sídlisko Západ Linka č.8, Sídlisko Východ > Sídlisko Západ Linka č.8, Sídlisko Východ > Sídlisko Západ bez Telepu Linka č.8, Madaras > Sídlisko Západ Linka č.4, eurobus > Smižany > Madaras Linka č.4, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ Linka č.4, Sídlisko Západ > Autobusová stanica Linka č.4, Smižany, kaštieľ > Priemyselný park Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Sídl. Východ > Autobusová stanica Linka č.1, Autobusová stanica > Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou Linka č.4, Madaras > Smižany > Sídlisko Východ mimo Aut. stanice Linka č.4, Madaras > Smižany > Autobusová stanica Linka č.11, Sídlisko Západ > Autobusová stanica Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany > Madaras Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany > Autobusová stanica Linka č.14, Tr.1.mája, Komenského > Embraco, Odorínska cesta Linka č.14, Tr.1.mája, Komenského > Embraco, Odorínska cesta Linka č.12, Hasičská stanica > Nemocnica s poliklinikou Linka č.14, Tr.1.mája, Komenského > Embraco, Odorínska cesta Linka č.9, Embraco > Autobusová stanica Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier Linka č.7, BMZ Sadová > Sídlisko Východ a späť Linka č.7 MPC > Autobusová stanica Linka č.7 Autobusová stanica > Priemyselný park Linka č.1, Autobusová stanica > Nemocnica s poliklinikou bez SPŠD Linka č.1, Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou Linka č.7 Priemyselný park > Autobusová stanica Linka č.13, Ferčekovce > Autobusová stanica Linka č.13, Autobusová stanica > Ferčekovce priamo vrátane F. Urbánka Linka č.13, Autobusová stanica > Ferčekovce cez športovú halu Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez Zimný štadión Linka č.5, Sídlisko Mier > BMZ Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica mimo Ferčekovce cez ZŠ Lipová Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez športovú halu Linka č.7, Autobusová stanica > Sídlisko Východ > BMZ Linka č.1, Autobusová stanica > Nemocnica s poliklinikou Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Madaras Linka č.5, Madaras > Sídlisko Mier a späť Linka č.5, BMZ > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ

Ide po uliciach:

Starosaská Letná Trieda 1. mája Štefánikovo námestie Petra Jilemnického po 3,1 km ¤ po 2,9 km ¤, Sládkovičova Štúrovo nábrežie Duklianska

Trasa vedie cez okresy

okres Spišská Nová Ves: 4,3 km (100 %),

Trasa vedie cez obce

Spišská Nová Ves: 4,3 km (100 %), SNV - Mier: 1,77 km (40.7 %),

Wikipédia

Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Spišská Nová Ves) po 449 m ¤, Spišská Nová Ves (okres) po 1,05 km ¤, Spišská Nová Ves po 1,05 km ¤

Podobné linky 15:

eurobus-sn: Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier a späť, eurobus-sn: Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Madaras, dpmp: Bus 15: Za Kalváriou = > Nemocnica, dpmp: Bus 15: Nemocnica = > Za Kalváriou, sad-prievidza: 15, arriva-nitra: Bus 15: SEC = > Gorazdova, arriva-nitra: Bus 15: Gorazdova = > SEC, sad-zv: MHDZV 15 Západ - Sekier, ine: Tram 15: Dubina = > Výškovice, ine: Tram 15: Výškovice = > Dubina, ine: 15 Ciągłówka - rondo Jana Pawła II - Olcza - pomnik "Ognia", dpmk: 15, dpmk: 15, ine: 15 = > Ómassa, eurobus-sn: Linka č.15, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť, eurobus-sn: Linka č.15, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Sídlisko Mier > Madaras, eurobus-sn: Linka č.15, Madaras > Sídlisko Mier a späť, eurobus-sn: Linka č.15, Madaras > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ, eurobus-sn: Linka č.15, Madaras > Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť, eurobus-sn: Linka č.15, Madaras > Autobusová stanica > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ, ine: 15 = > Felső-Majláth, ine: 15 = > Lillafüred = > Ómassa, ine: 15 = > Lillafüred = > Felső-Majláth, ine: 15 = > Injekcióüzem = > Ómassa, ine: 15 = > Injekcióüzem = > Felső-Majláth, ine: 15 = > Diósgyőri Vár = > Felső-Majláth, sad-prievidza: 15,
Viac info: aktualizovať mapu, uprav v JOSM (pokročilé), -3369726,
Súradnice: 48°56'44"N, 20°33'17"E
najbližšia MHD, route: bus, to: Autobusová stanica, from: Sídlisko Východ, network: MHD Spišská Nová Ves, osm uid: 4815, osm user: *Martin*, osm version: 6, osm changeset: 32258539, osm timestamp: 2015-06-28T09:03:32Z, 2, dlzka: 4340, pocet seg: 1, lon: 20.5548, lat: 48.9457,
ilustračný obrázok k Linka č.15, Sídlisko Východ  >  Sídlisko Mier  >  Autobusová stanica

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku https://mhd.oma.sk/-3369726

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, fotky do Freemap galérie, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.