Cesta: OMA » Doprava » eurobus-sn » bus » Linka č. 810425 Štefánikovo námestie > Teplička

Linka č. 810425 Štefánikovo námestie > Teplička

dĺžka 6,6 km , spravuje eurobus SN, číslo trasy 810425, názvy: Spoje č. 11, Linka č. 810425 Štefánikovo námestie > Teplička

Zastávky na linke

SN,Štefánikovo námestie po ¤, Teplička, ZŠ po 6,6 km ¤

Zastávky popri linke:

SN,Štefánikovo námestie po ¤, SN, Galéria po 334 m ¤, SN,Sídlisko Východ po 1,02 km ¤, SN, Madaras park-ZOO po 1,89 km ¤, SN, Madaras park-ZOO po 1,90 km ¤, SN, Správa ciest po 2,6 km ¤, SN, Správa ciest po 2,6 km ¤, SN,Hájik po 3,3 km ¤, Hájik po 3,3 km ¤, SN,Pod Tepličkou,rázc. po 4,0 km ¤, Pod Tepličkou, rázc. po 4,1 km ¤, Teplička, č.d. 18 po 6,3 km ¤, Teplička, ZŠ po 6,6 km ¤

prestupné linky:

Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier po ¤, Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica bez Ferčekovce priamo po 59 m ¤, Linka č.9, Embraco > Autobusová stanica po 59 m ¤, Linka č.12, Nemocnica s poliklinikou > Novoveská Huta, Poľovník po 151 m ¤, Linka č.10, Embraco > Autobusová stanica > Smižany > Sídlisko Západ , Linka č.6, Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť , Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Autobusová stanica , Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany > Autobusová stanica , Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez Zimný štadión , Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Autobusová stanica , Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Autobusová stanica bez SPŠD , Linka č.5, Sídlisko Východ > Nad Medzou , Linka č.13, Ferčekovce > Autobusová stanica , Linka č.4, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Smižany > Autobusová stanica , Linka č.10, Embraco > Štefánikovo námestie > Sídlisko Západ

Má spoločné úseky s linkami:

Linka č.2, Autobusová stanica > Sídlisko Tarča > Sídlisko Východ > Nemocnica po 59 m ¤ , Linka č.7, BMZ Sadová > Sídlisko Východ a späť po 59 m ¤ , Linka č.14, Tr.1.mája, Komenského > Embraco, Odorínska cesta po 59 m ¤ , Linka č.7 Pod Tepličkou > Autobusová stanica cez ZŠ po 59 m ¤ , Linka č.7 MPC > Autobusová stanica po 59 m ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica cez športovú halu po 59 m ¤ , Linka č.2, Autobusová stanica > Sídlisko Tarča > Sídlisko Východ a späť po 59 m ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez športovú halu po 59 m ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník priamo po 59 m ¤ , Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Nemocnica po 59 m ¤ , Linka č.13, Autobusová stanica > Ferčekovce priamo vrátane F. Urbánka po 59 m ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez sídliská Tarča a Východ bez Kamenný obrázok po 59 m ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez ZŠ Lipová a športovú halu po 59 m ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica mimo Ferčekovce cez ZŠ Lipová po 59 m ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica cez Ing. Kožucha po 59 m ¤ , Linka č.7 Priemyselný park > Autobusová stanica po 59 m ¤ , Linka č.11, Sídlisko Západ > Autobusová stanica po 59 m ¤ , Linka č.13, Ferčekovce > Autobusová stanica cez Sídlisko Tarča po 59 m ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez sídliská Tarča a Východ po 59 m ¤ , Linka č.1, Autobusová stanica > Nemocnica s poliklinikou po 59 m ¤ , Linka č.1, Autobusová stanica > Nemocnica s poliklinikou bez SPŠD po 59 m ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica cez sídliská Tarča a Východ po 59 m ¤ , Linka č.4, Madaras > Smižany > Autobusová stanica po 59 m ¤ , Linka č.14, Tr.1.mája, Komenského > Embraco, Odorínska cesta po 59 m ¤ , Linka č.3, Ferčekovce > Autobusová stanica po 59 m ¤ , Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička cez ZŠ po 151 m ¤ , Linka č.8, Sídlisko Západ > ZŠ, Lipová bez Sídliska Východ po 401 m ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Detský Tábor cez športovú halu po 401 m ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez ZŠ Lipová a Ferčekovce po 401 m ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez športovú halu po 401 m ¤ , Linka č.13, Autobusová stanica > Ferčekovce cez športovú halu po 401 m ¤ , Linka č.8, Sídlisko Západ > Madaras po 0,84 km ¤ , Linka č.4, Madaras > Smižany > Sídlisko Východ mimo Aut. stanice po 0,94 km ¤ , Linka č.4, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ po 0,94 km ¤ , Linka č.8, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ po 0,94 km ¤ , Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany a späť po 0,94 km ¤ , Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier a späť po 0,94 km ¤ , Linka č.4, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Smižany a späť mimo aut. stanice po 0,94 km ¤ , Linka č.10, Smižany > Sídlisko Východ po 0,94 km ¤ , Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier a späť po 0,94 km ¤ , Linka č.4, Madaras > Smižany > Sídlisko Východ po 0,94 km ¤ , Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Sídl. Východ po 0,94 km ¤ , Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany a späť mimo aut. stanice po 0,94 km ¤ , Linka č.15, Madaras > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ po 0,94 km ¤ , Linka č.15, Madaras > Autobusová stanica > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ po 0,94 km ¤ , Linka č.5, Madaras > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ po 0,94 km ¤ , Linka č.15, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť po 0,94 km ¤ , Linka č.8, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ bez Radlinského po 0,94 km ¤ , Linka č.14, Tr.1.mája, Komenského > Embraco, Odorínska cesta po 1,02 km ¤ , Linka č.10, Sídlisko Západ > Embraco po 1,02 km ¤ , Linka č.1, Autobusová stanica > Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou bez SPŠD po 1,02 km ¤ , Linka č.16, Sídlisko Mier > Embraco po 1,02 km ¤ , Linka č.14, Štefanikovo námestie > Embraco, Odorínska cesta po 1,02 km ¤ , Linka č.16, Štefánikovo námestie > Embraco po 1,02 km ¤ , Linka č.9, Autobusová stanica > Embraco po 1,02 km ¤ , Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Sídl. Východ > Autobusová stanica po 1,02 km ¤ , Linka č.1, Autobusová stanica > Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou po 1,02 km ¤ , Linka č.4, eurobus > Smižany > Madaras po 1,10 km ¤ , Linka č.15, Madaras > Sídlisko Mier a späť po 1,10 km ¤ , Linka č.15, Madaras > Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť po 1,10 km ¤ , Linka č.5, Madaras > Sídlisko Mier a späť po 1,10 km ¤ , Linka č.2, Autobusová stanica > Sídlisko Východ > Sídlisko Tarča a späť po 1,10 km ¤ , Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Madaras po 1,10 km ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez ZŠ Lipová po 1,10 km ¤ , Linka č.8, Sídlisko Západ > MPC po 1,10 km ¤ , Linka č.8, Sídlisko Západ > ZŠ, Lipová po 1,10 km ¤ , Linka č.13, Autobusová stanica > Ferčekovce po 1,10 km ¤ , Linka č.5, Sídlisko Mier > BMZ po 1,10 km ¤ , Linka č.7, Autobusová stanica > Sídlisko Východ > BMZ po 1,10 km ¤ , Linka č.4, Smižany, kult. dom > Madaras po 1,10 km ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez sídliská Východ a Tarča po 1,10 km ¤ , Linka č.15, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Sídlisko Mier > Madaras po 1,10 km ¤ , Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany > Madaras po 1,10 km ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez sídlisko Východ a športovú halu po 1,10 km ¤ , Linka č.4, Smižany, kaštieľ > Madaras po 1,10 km ¤ , Linka č.4, Smižany, kaštieľ > Priemyselný park po 1,10 km ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Detský Tábor cez sídliská Východ a Tarča po 1,10 km ¤ , Linka č.7 Autobusová stanica > Priemyselný park po 1,10 km ¤ , Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Madaras po 1,10 km ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez sídliská Východ a Tarča bez Kamenný obrázok po 1,10 km ¤ , Linka č.8, ZŠ Lipová > Sídlisko Západ bez MPC po 1,28 km ¤ , Linka č.4, Priemyselný park > Smižany > Sídlisko Východ po 1,45 km ¤ , Linka č.12, Hasičská stanica > Nemocnica s poliklinikou po 1,45 km ¤ , Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica zast. Radnica po 1,45 km ¤ , Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička vrátane zast. Radnica po 1,45 km ¤ , Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička cez Žel. stanicu po 1,45 km ¤ , Linka č.8, MPC > Sídlisko Západ, Duklianska po 1,45 km ¤ , Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica po 1,45 km ¤ , Linka č.8, Madaras > Sídlisko Západ po 1,45 km ¤ , Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica cez Žel. stanicu po 1,45 km ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Nemocnica po 1,45 km ¤ , Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička po 1,45 km ¤ , Linka č.7 Autobusová stanica > Pod Tepličkou po 1,45 km ¤ , Linka č.12, Novoveská Huta, Poľovník > Nemocnica s poliklinikou po 1,45 km ¤ , Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica bez zast. Hájik po 1,45 km ¤ , Linka č.8, ZŠ Lipová > Sídlisko Západ po 1,45 km ¤ , Linka č.5, BMZ > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ po 1,45 km ¤ , Linka č.8, MPC > Sídlisko Západ po 1,45 km ¤ , Linka č.7 Pod Tepličkou > Autobusová stanica po 1,45 km ¤ , Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica cez ZŠ po 3,4 km ¤

Ide po uliciach:

Štefánikovo námestie po 59 m ¤ , Zimná po 0,84 km ¤ , Mlynská po 1,45 km ¤ , Tepličská cesta po 2,7 km ¤ , Pod Tepličkou po 4,2 km ¤ , Pod Tepličkou po 4,2 km ¤

Trasa vedie cez okresy

okres Spišská Nová Ves: 6,6 km (100 %),

Trasa vedie cez obce

Spišská Nová Ves: 4,3 km (65.5 %), Teplička: 2,3 km (34.5 %),
Zoznam kultúrnych pamiatok v Spišskej Novej Vsi podla wikipedie

Wikipédia

Spišská Nová Ves po ¤, Spišská Nová Ves (okres) po ¤, Kostol Nanebovzatia Panny Márie (Spišská Nová Ves) po 588 m ¤, ZOO Spišská Nová Ves po 2,3 km ¤, Teplička (okres Spišská Nová Ves) po 6,5 km ¤

Podobné linky 810425:

eurobus-sn: Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica, , eurobus-sn: Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička cez ZŠ, , eurobus-sn: Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička cez Žel. stanicu, , eurobus-sn: Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička vrátane zast. Radnica, , eurobus-sn: Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička, , eurobus-sn: Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica cez Žel. stanicu, , eurobus-sn: Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica zast. Radnica, , eurobus-sn: Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica bez zast. Hájik, , eurobus-sn: Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica cez ZŠ,
Viac info: aktualizovať mapu, uprav v JOSM (pokročilé), -3353329,
Súradnice: 48°55'33"N, 20°34'38"E
stiahni GPX, najbližšia MHD, description: Spoje č. 11, route: bus, to: Teplička, from: Štefánikovo námestie, osm uid: 0, route name: Linka č. 810425 Štefánikovo námestie > Teplička, osm version: 15, osm changeset: 0, osm timestamp: 2023 11 29T15:36:14Z, 2, dlzka: 6602, pocet seg: 1, lon: 20.5774, lat: 48.9260,
Linka č. 810425 Štefánikovo námestie  >  Teplička

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku mhd.oma.sk -3353329

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.