Cesta: OMA » Doprava » eurobus-sn » bus » Linka č.1, Autobusová stanica > Nemocnica s poliklinikou bez SPŠD

Linka č.1, Autobusová stanica > Nemocnica s poliklinikou bez SPŠD

dĺžka 2,4 km , spravuje eurobus SN, číslo trasy 1, názvy: Spoje č. 21, 23, 27, Linka č.1, Autobusová stanica > Nemocnica s poliklinikou bez SPŠD

Zastávky na linke

SN,Nemocnica ¤, SN,Železničná stanica ¤, SN,Štefánikovo námestie ¤

Zastávky popri linke:

SN,Nemocnica ¤, SN,Železničná stanica ¤, SN,Železničná stanica ¤, SOŠ Drevárska ¤, SOŠ Drevárska ¤, číslo 4 ¤, číslo 7 ¤, číslo 8 ¤, číslo 3 ¤, SN,Štefánikovo námestie ¤, SN,Štefánikovo námestie ¤, taxi ¤, taxi ¤, číslo 2 ¤, taxi ¤, číslo 6 ¤, číslo 12 ¤, číslo 11 ¤

prestupné linky:

Linka č.4, Sídlisko Západ > Autobusová stanica ¤, Linka č.10, Embraco > Smižany priamo ¤, Linka č.4, Autobusová stanica > Smižany ¤, Linka č.10, Embraco > Sídlisko Západ priamo ¤, Linka č.10, Smižany, kaštieľ > Embraco ¤

Má spoločné úseky s linkami:

Linka č.4, Madaras > Smižany > Sídlisko Východ ¤ , Linka č.4, eurobus > Smižany > Madaras ¤ , Linka č.4, Madaras > Smižany > Sídlisko Východ mimo Aut. stanice ¤ , Linka č.15, Madaras > Sídlisko Mier a späť ¤ , Linka č.5, Madaras > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ ¤ , Linka č.15, Madaras > Autobusová stanica > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ ¤ , Linka č.4, Madaras > Smižany > Autobusová stanica ¤ , Linka č.15, Madaras > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ ¤ , Linka č.15, Madaras > Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť ¤ , Linka č.5, Madaras > Sídlisko Mier a späť ¤ , Linka č.8, Madaras > Sídlisko Západ ¤ , Linka č.6, Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť ¤ , Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička cez ZŠ ¤ , Linka č.8, Sídlisko Západ > ZŠ, Lipová bez Sídliska Východ ¤ , Linka č.2, Autobusová stanica > Sídlisko Východ > Sídlisko Tarča a späť ¤ , Linka č. 810425 Štefánikovo námestie > Teplička ¤ , Linka č.8, Sídlisko Západ > MPC ¤ , Linka č.8, Sídlisko Západ > ZŠ, Lipová ¤ , Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička cez Žel. stanicu ¤ , Linka č.5, Sídlisko Mier > BMZ ¤ , Linka č.7, Autobusová stanica > Sídlisko Východ > BMZ ¤ , Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička vrátane zast. Radnica ¤ , Linka č.8, Sídlisko Západ > Madaras ¤ , Linka č.4, Smižany, kult. dom > Madaras ¤ , Linka č. 810425 Autobusová stanica > Teplička ¤ , Linka č.7 Autobusová stanica > Pod Tepličkou ¤ , Linka č.7 Autobusová stanica > Priemyselný park ¤ , Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica ¤ , Linka č.4, Smižany, kaštieľ > Madaras ¤ , Linka č.4, Smižany, kaštieľ > Priemyselný park ¤ , Linka č.16, Sídlisko Mier > Embraco ¤ , Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany a späť mimo aut. stanice ¤ , Linka č.10, Embraco > Autobusová stanica > Smižany > Sídlisko Západ ¤ , Linka č.16, Štefánikovo námestie > Embraco ¤ , Linka č.12, Novoveská Huta, Poľovník > Nemocnica s poliklinikou ¤ , Linka č.7 Pod Tepličkou > Autobusová stanica cez ZŠ ¤ , Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Sídl. Východ > Autobusová stanica ¤ , Linka č.5, Sídlisko Východ > Nad Medzou ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez športovú halu ¤ , Linka č.11, Sídlisko Západ > Autobusová stanica ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez sídliská Tarča a Východ ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica bez Ferčekovce priamo ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Nemocnica ¤ , Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Madaras ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica cez sídliská Tarča a Východ ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez ZŠ Lipová ¤ , Linka č.13, Ferčekovce > Autobusová stanica ¤ , Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica cez Žel. stanicu ¤ , Linka č.2, Autobusová stanica > Sídlisko Tarča > Sídlisko Východ > Nemocnica ¤ , Linka č.13, Autobusová stanica > Ferčekovce ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez sídliská Východ a Tarča ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez sídliská Tarča a Východ bez Kamenný obrázok ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez športovú halu ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica cez športovú halu ¤ , Linka č.4, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Smižany > Autobusová stanica ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Detský Tábor cez športovú halu ¤ , Linka č.15, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Sídlisko Mier > Madaras ¤ , Linka č.4, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ ¤ , Linka č.14, Štefanikovo námestie > Embraco, Odorínska cesta ¤ , Linka č.14, Tr.1.mája, Komenského > Embraco, Odorínska cesta ¤ , Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier a späť ¤ , Linka č.8, ZŠ Lipová > Sídlisko Západ bez MPC ¤ , Linka č.1, Autobusová stanica > Nemocnica s poliklinikou ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník priamo ¤ , Linka č.7 MPC > Autobusová stanica ¤ , Linka č.14, Tr.1.mája, Komenského > Embraco, Odorínska cesta ¤ , Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Sídl. Východ ¤ , Linka č.8, Nemocnica > Sídlisko Západ ¤ , Linka č.8, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ ¤ , Linka č.10, Embraco > Štefánikovo námestie > Sídlisko Západ ¤ , Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Autobusová stanica bez SPŠD ¤ , Linka č.10, Smižany > Sídlisko Východ ¤ , Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany > Madaras ¤ , Linka č.8, Sídlisko Západ > Sídlisko Východ bez Radlinského ¤ , Linka č.10, Sídlisko Západ > Embraco ¤ , Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica zast. Radnica ¤ , Linka č.9, Embraco > Autobusová stanica ¤ , Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Autobusová stanica ¤ , Linka č.14, Tr.1.mája, Komenského > Embraco, Odorínska cesta ¤ , Linka č.12, Hasičská stanica > Nemocnica s poliklinikou ¤ , Linka č.4, Priemyselný park > Smižany > Sídlisko Východ ¤ , Linka č.12, Nemocnica s poliklinikou > Novoveská Huta, Poľovník ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Detský Tábor cez sídliská Východ a Tarča ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez sídlisko Východ a športovú halu ¤ , Linka č.8, MPC > Sídlisko Západ, Duklianska ¤ , Linka č.2, Autobusová stanica > Sídlisko Tarča > Sídlisko Východ a späť ¤ , Linka č.7 Pod Tepličkou > Autobusová stanica ¤ , Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier a späť ¤ , Linka č.8, MPC > Sídlisko Západ ¤ , Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany > Autobusová stanica ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez Zimný štadión ¤ , Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica bez zast. Hájik ¤ , Linka č.4, Sídlisko Východ > Smižany a späť ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Poľovník > Autobusová stanica cez ZŠ Lipová a športovú halu ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica mimo Ferčekovce cez ZŠ Lipová ¤ , Linka č.15, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Autobusová stanica ¤ , Linka č.3, Novoveská Huta, Detský Tábor > Autobusová stanica cez Ing. Kožucha ¤ , Linka č.7 Priemyselný park > Autobusová stanica ¤ , Linka č.1, Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou ¤ , Linka č.15, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Sídlisko Mier a späť ¤ , Linka č.13, Autobusová stanica > Ferčekovce priamo vrátane F. Urbánka ¤ , Linka č.8, ZŠ Lipová > Sídlisko Západ ¤ , Linka č.5, BMZ > Sídlisko Mier > Sídlisko Východ ¤ , Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Nemocnica ¤ , Linka č.1, Autobusová stanica > Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou ¤ , Linka č.4, Sídlisko Východ > Autobusová stanica > Smižany a späť mimo aut. stanice ¤ , Linka č.1, Autobusová stanica > Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou bez SPŠD ¤ , Linka č. 810425 Teplička > Autobusová stanica cez ZŠ ¤ , Linka č.8, Sídlisko Západ > Nemocnica ¤ , Linka č.13, Autobusová stanica > Ferčekovce cez športovú halu ¤ , Linka č.8, Sídlisko Východ > Sídlisko Západ bez Telepu ¤ , Linka č.9, Autobusová stanica > Embraco ¤ , Linka č.3, Ferčekovce > Autobusová stanica ¤ , Linka č.13, Ferčekovce > Autobusová stanica cez Sídlisko Tarča ¤ , Linka č.7, BMZ Sadová > Sídlisko Východ a späť ¤ , Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier > Madaras ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez ZŠ Lipová a Ferčekovce ¤ , Linka č.3, Autobusová stanica > Novoveská Huta, Poľovník cez sídliská Východ a Tarča bez Kamenný obrázok ¤ , Linka č.8, Sídlisko Východ > Sídlisko Západ ¤ , Linka č.5, Sídlisko Východ > Sídlisko Mier ¤

Ide po uliciach:

Odborárov ¤ , Jána Jánskeho ¤ , J. Fabiniho ¤ , Štefánikovo námestie ¤ , Školská ¤

Trasa vedie cez okresy

okres Spišská Nová Ves: 2,4 km (100 %),

Trasa vedie cez obce

Spišská Nová Ves: 2,4 km (100 %),
 podla wikipedie

Wikipédia

Spišská Nová Ves ¤, Spišská Nová Ves (okres) ¤

Podobné linky 1:

ine: Bus 1 Biecz Kolejowa = > Zajezdnia MZK, , ine: Bardejovské Kúpele - Ľ. Štúra - Vinbarg - Slovenská - Tačevská, , ine: Bus 1: Hřbitov = > Autobusová stanice, , ine: Bus 1: Autobusová stanice = > Hřbitov, , ine: Tačevská - Slovenská - Vinbarg - Ľ. Štúra - Bard. Kúpele, , ine: 1: Dunakeszi, Vasútállomás = > Horányi RÉV, , dzs-mk-trans: Bus 1: Tesco = > Močarany, , dzs-mk-trans: Bus 1: YAZAKI = > Močarany, , ine: Trolejbus 1: Kluky, planetarium - Terminál HD, , ine: Podhalańska Kolej Regionalna, , ine: Tramvajová linka 1 Nová Ulice→Fibichova, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (104,106): Hetmín = > Železničná stanica, , ine: Bus 1 Stadion = > Kryta Pływalnia, , ine: 1: Horányi RÉV = > Barátság útja 9. = > Dunakeszi, Vasútállomás, , ine: Bus 1: Vasútállomás = > Autóbusz-végállomás, , ine: MHD 1: Rychnov nemocnice = > Merklovice, , ine: Bus 1 D.A. → Markowice → Sławniowice, , ine: 1 = > Helyi autóbusz-állomás, , ine: 1 = > Zagyvaróna, Mátyás király út, , ine: MHD 1: Merklovice = > Rychnov nádraží, , ine: Bus 1 Zajezdnia MZK = > Kochanowskiego, , sad-zv: 1 Žel. stanica - Mazorníkovo, , ine: 1 = > Felső-Majláth = > Majális-park, , sad-trencin: Bus 1: Hájovky - TESCO, rázc., , ine: Bus 1 Kochanowskiego = > Zajezdnia MZK, , ine: 1 = > Felső-Majláth = > Tiszai pályaudvar, , ine: 1 = > Szondi György utca = > Felső-Majláth = > Majális-park, , sad-trencin: Bus 1: TESCO, rázc. - Hájovky, , ine: Bus 1 Sienkiewicza = > Stadion, , dpmp: 1: Trolejbus Mikulovice, Staňkova - Slovany, točna, , ine: Bus 1: Nemocnica Zobor = > Železničná stanica Nitra, , ine: Tramvajová linka 1 Fibichova→Nová Ulice, , ine: Bus 1: Železničná stanica Nitra = > Nemocnica Zobor, , dzs-mk-trans: Bus 1: Močarany = > YAZAKI, , dpm-bb: Trolejbus 1: Železničná stanica = > Rooseveltova nemocnica, , ine: Tram 1: Bystrc ⇒ Řečkovice, , ine: MHD 1, , dpmz: Trolleybus 1: DPMŽ-Centrum-Vlčince-Solinky-Hliny-DPMŽ, , arriva-nove-zamky: 1: ZsVAK = > Levice, Ul. Vojenská - MŠ, , dzs-mk-trans: Bus 1: Vrbovec = > Močarany, , ine: 1: Za Rybníkem - Poliklinika Vltavínská, , ine: 1: Poliklinika Vltavínská - Za Rybníkem, , ine: Linia 1: Korczyna - Dobieszyn, , ine: Bus 1: Žel. stanica - Sever - D. Záturčie - Podháj - Žel. stanica, , ine: 1: rejon dworców - Kuźnice, , ine: Bus 1: Uherova - Bajkalská - Dom kultúry - Autobusová stanica, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (47): Železničná stanica = > Sídlisko Váh = > Veča, sídlisko, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (54): Veča, sídlisko = > Sídlisko Váh = > Nemocnica = > Železničná stanica, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (52): Veča, námestie = > Sídlisko Váh = > Železničná stanica, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (101): Železničná stanica = > Trikota = > Hetmín, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (103,105): Železničná stanica = > Hetmín, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (14,18): Veča, námestie = > Sídlisko Váh = > Nemocnica = > Železničná stanica, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (102): Hetmín = > Trikota = > Železničná stanica, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (7,9): Železničná stanica = > Sídlisko Váh = > Veča, námestie, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (1,3,5): Železničná stanica = > Veča, námestie, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (13,17): Železničná stanica = > Sídlisko Váh = > Nemocnica = > Veča, námestie, , arriva-nove-zamky: 1: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > Námestie Šoltésovej = > Poliklinika = > Námestie Šoltésovej = > AS-Železničná stanica, nást.č.28 = > Ul.28.oktróba, , ine: Bus 1 Biecz Kolejowa p. Korczynę = > Zajezdnia MZK, , arriva-nove-zamky: 1: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > Námestie Šoltésovej = > Poliklinika = > Lidl = > AS-Železničná stanica, nást.č.28, , sad-trencin: Bus 1: Kubrá, námestie = > Gen. Svobodu, otoč, , ine: Bus 1: Poliklinika = > Adam Trajan, otoč = > Kúpeľný Ostrov, Balnea Grand, , dzs-mk-trans: Bus 1: Žel. stanica = > Tesco, , ine: Linia 1, , dzs-mk-trans: Bus 1: Tesco = > Žel. stanica, , arriva-nove-zamky: 1: Námestie Šoltésovej = > AS-Železničná stanica, nást.č.28 = > Ul.28.oktróba, , sad-zv: MHD Žiar n.H. linka č. 1, , ine: 1, , dzs-mk-trans: Bus 1: Močarany = > Vrbovec, , ine: Bus 1: Adam Trajan, otoč = > Kúpeľný Ostrov, Balnea Grand, , sad-trencin: Bus 1: Gen. Svobodu = > Kubra, námestie, , ine: Bus 1: Autobusová stanica - Dom kultúry - Bajkalská - Uherova, , ine: 1: Autóbusz-állomás = > Kórház, , eurobus-sn: Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Sídl. Východ > Autobusová stanica, , ine: Linia 1: Dobieszyn - Korczyna, , dpb: Tram 1: Nám. Ľ. Štúra = > Hlavná stanica, , ine: 1: Vasútállomás = > Bezerédi utca = > Városközpont = > Kossuth tér = > Fellner Jakab utca, , arriva-nove-zamky: 1: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > Levice, Krížny vrch, otoč = > Námestie Šoltésovej = > AS-Železničná stanica, nást.č.28, , ine: Bus 1: Kúpeľný Ostrov, Balnea Grand = > Adam Trajan, otoč = > Poliklinika, , dpm-bb: Trolejbus 1: Rooseveltova nemocnica = > Železničná stanica, , ine: Bus 1 späť: Dolná Sihoť Gaštanová ul., okružná, smer Dolná Sihoť Gaštanová ul., , ine: Bus 1 Sławniowice → Markowice → D.A., , eurobus-sn: Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Autobusová stanica bez SPŠD, , ine: Bus 1 tam: Dolná Sihoť Gaštanová ul., okružná, smer Svätopeterská ul., , ine: Bus 1: Kúpeľný Ostrov, Balnea Grand = > Adam Trajan, otoč, , eurobus-sn: Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Autobusová stanica, , sad-zv: MHDZV 1 Západ - Zlatý Potok, , dpb: Tram 1: Hlavná stanica = > Nám. Ľ. Štúra, , arriva-nove-zamky: 1: Ul.Jesenského = > Námestie Šoltésovej = > AS-Železničná stanica, nást.č.28, , arriva-nove-zamky: 1: AS-Železničná stanica, nást.č.30 = > Ul.Jesenského, , arriva-nove-zamky: 1: Ul.Jesenského = > Námestie Šoltésovej = > AS-Železničná stanica, nást.č.28 = > Ul.28.októbra, , ine: Tram 1: Dubina = > Hlavní nádraží, , ine: Tram 1: Hlavní nádraží = > Dubina, , ine: Bus 1: Letisko = > Linčianska, , eurobus-sn: Linka č.1, Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou, , ine: Bus 1 Jarnołtów→Regulice, , eurobus-sn: Linka č.1, Autobusová stanica > Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou, , eurobus-sn: Linka č.1, Autobusová stanica > Sídl. Východ > Nemocnica s poliklinikou bez SPŠD, , ine: Bus 1 Regulice→Jarnołtów, , dpmp: 1: Trolejbus Slovany, točna - Mikulovice, Staňkova, , eurobus-sn: Linka č.1, Nemocnica s poliklinikou > Sídl. Východ, , ine: 1: PVT - Temenice, , ine: 1, , ine: 1: Železničná stanica = > Hlavná, pošta = > Poliklinika = > Železničná stanica, , ine: Bus 1 Sławniowice → Karłowicza, , ine: 1: Temenice - PVT, , ine: 1, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (50): Veča, sídlisko = > Večierka = > Železničná stanica, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (2,4,6): Veča, námestie = > Večierka = > Železničná stanica, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (8,10,12,16,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46): Veča, námestie = > Večierka = > Železničná stanica, , arriva-nove-zamky: Bus 1 (11,15,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45): Železničná stanica = > Večierka = > Veča, námestie, , dzs-mk-trans: Bus 1: YAZAKI = > Žel. stanica, , ine: Bus 1: Cygański Las = > Osiedle Beskidzkie, , ine: Tram 1: Řečkovice ⇒ Bystrc, , ine: 1: Prštné - Příluky, , ine: Bus 1: Osiedle Beskidzkie = > Cygański Las, , ine: 1: Příluky - Prštné, , dpmp: Trolejbus 1: Solivar = > Šebastová, , ine: linka 1, , dzs-mk-trans: Bus 1: Močarany = > Tesco, , arriva-nove-zamky: 1: Námestie Šoltésovej = > AS-Železničná stanica, nást.č.28 = > Ul.28.októbra, , eurobus-sn: Linka č.1, Autobusová stanica > Nemocnica s poliklinikou, , ine: 1 "A": Kenessey Albert Kórház = > Vasútállomás, , ine: Bus 1: Linčianska = > Kopánka, Nám. SUT, , ine: Bus 1: Kopánka, Nám. SUT = > Linčianska, , dpmp: Trolejbus 1: Šebastová = > Solivar, , ine: 1 "B": Vasútállomás = > Kenessey Albert Kórház, , arriva-nove-zamky: 1: AS-Železničná stanica, nást.č.28 = > Ul.28.oktróba, , ine: 1: Fellner Jakab utca = > Kossuth tér = > Városközpont = > Bezerédi utca = > Vasútállomás, , ine: Bus 1 Biecz Kolejowa p. Rafinerię Nafty = > Kochanowskiego, , ine: Bus 1 Biecz Kolejowa = > Kochanowskiego, , ine: Bus 1 Kochanowskiego p. Rafinerię Nafty = > Biecz Kolejowa, , ine: Bus 1 Kochanowskiego = > Biecz Kolejowa, , ine: Bus 1 Zajezdnia MZK = > Biecz Kolejowa, , ine: Bus 1 Zajezdnia MZK p. Korczynę = > Biecz Kolejowa, , ine: Trolejbus 1: Terminál HD - Kluky, planetarium, , ine: 1, , ine: Bus 1: Linčianska = > Letisko, , ine: Bus 1 Karłowicza → Sławniowice, , dzs-mk-trans: Bus 1: Žel. stanica = > YAZAKI, , ine: 1: Kórház = > Autóbusz-állomás,
Viac info: aktualizovať mapu, uprav v JOSM (pokročilé), -3348154,
Súradnice: 48°56'58"N, 20°33'50"E
stiahni GPX, najbližšia MHD, description: Spoje č. 21, 23, 27, route: bus, to: Nemocnica s poliklinikou, from: Autobusová stanica, network: MHD Spišská Nová Ves, osm uid: 0, route name: Linka č.1, Autobusová stanica > Nemocnica s poliklinikou bez SPŠD, osm version: 17, osm changeset: 0, osm timestamp: 2023 11 03T10:42:03Z, 2, dlzka: 2366, pocet seg: 3, lon: 20.5640, lat: 48.9497,
Linka č.1, Autobusová stanica  >  Nemocnica s poliklinikou bez SPŠD

Viac o nás

Podpor projekt OMA:

QR kód na túto stránku mhd.oma.sk -3348154

Spojte sa s nami na facebooku, zdieľajte túto stránku na Facebooku, na Twittri, alebo umiestnite odkaz na svoju stránku.

Ale hlavne doplňte dáta do Openstreetmap, články do wikipédie, ...

Zdroj dát

Mapové údaje pochádzajú z www.OpenStreetMap.org, databáza je prístupná pod licenciou ODbL. OMA logoMapový podklad vytvára a aktualizuje Freemap Slovakia (www.freemap.sk), šíriteľný pod licenciou CC-BY-SA. Fotky sme čerpali z galérie portálu freemap.sk, autori fotiek sú uvedení pri jednotlivých fotkách a sú šíriteľné pod licenciou CC a z wikipédie. Výškový profil trás čerpáme z SRTM. Niečo vám chýba? Pridajte to. Sme radi, že tvoríte slobodnú wiki mapu sveta.